Witajcie

Obecnie różnorodne firmy remontowo-budowlane stoją na pierwszych pozycjach na listach najbardziej poszukiwanych firm. Właśnie dzięki nim odbiorcy mogą przeprowadzać kompleksowe prace, których nie są w stanie wykonać we własnym zakresie.


Przez pojęcie remontu można rozumieć przywrócenie wartości funkcjonalności obiektu, nie tylko budynku, ale również maszyn czy urządzeń. Wiele osób myli naprawę z remontem, a są to dwa oddzielne pojęcia. Naprawa także polega na przywróceniu wartości, ale czegoś już uszkodzonego. Gospodarka remontowa ma za zadanie ograniczanie uszkodzeń poprzez wykorzystywanie odpowiednich systemów. Ponadto prace remontowe wykonywane są w specjalnym cyklu remontowym.


Zagadnienie remontu możemy podzielić na dwie kategorie.


  • Jedna z nich to remont planowy. Zaliczymy do niej przegląd, remont bieżący, średni i kapitalny.

  • Drugim rodzajem remontu jest remont technologiczny, jak chociażby oczyszczanie, montaż, badania itp.

Kolejną sferą działalności jest budowanie. Remont w dużym znaczeniu połączony jest z budową, dlatego istnieje również pojęcie remontu budowlanego, który polega na odtworzeniu stanu pierwowzoru danego obiektu.


Wspomniane pojęcie nie jest natomiast połączone w żaden sposób z robotami, które polegają na modernizacji oraz rozbudowie obiektu. Pojemną definicją jest z kolei „budowanie”, które polega na stawianiu różnorodnych konstrukcji od podstaw. Ważnym czynnikiem jest to, że przy remoncie dopuszcza się używanie innych materiałów niż w stanie pierwotnym.


W budownictwie remonty można podzielić na dwie kategorie, czyli


  1. bieżące, przez które rozumie się wykonywanie okresowych przeglądów oraz prowadzenie różnorodnych prac, w które wchodzi naprawa, likwidacja przyczyn uszkodzeń itp.

  2. drugą kategorią są remonty interwencyjne, które wykonuje się w sytuacji, gdy występują nagłe powody, jak chociażby pęknięcie rur czy też pożar.

Ostatnią grupą są remonty kapitalne, których głównym założeniem jest wymiana i naprawa zniszczonych lub uszkodzonych elementów obiektu. Remonty te stosuje się głównie do przywrócenia podstawowej formy budynku.


Aktualnie remonty oraz usługi budowlane mają zastosowanie w różnorodnych formach, a ich odbiorcami są zarówno klienci indywidualni, klienci biznesowi, jak również instytucje użyteczności publicznej.